# فقه_و_فقها

دین نوری و شهودی(26) ، مفاهیم و اصطلاحات مشترک میان قرآن و اهل بیت(ع) و صوفیّه(7

«فتح لنا من ابواب العلم بربوبیّته و دلّنا علیه من الاخلاص له فی توحیده»(1)   «قسمتی از درهای علم را به ربوبیّتش ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید