# ذهبیه_و_نوربخشیه

دین نوری و شهودی(26) ، مفاهیم و اصطلاحات مشترک میان قرآن و اهل بیت(ع) و صوفیّه(7

«فتح لنا من ابواب العلم بربوبیّته و دلّنا علیه من الاخلاص له فی توحیده»(1)   «قسمتی از درهای علم را به ربوبیّتش ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید

مفاهیم و اصطلاحات مشترک میان قرآن و اهل بیت(ع) و صوفیّه(64) - فقیر(2)

«دعوتک یا ربّ ... فقیرا مضطرّا الیک»(1)   «پروردگارا! تو را به عنوان فقیری که بیچاره درگاه تو است می خوانم.»     در این ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید

مفاهیم و اصطلاحات مشترک میان قرآن و اهل بیت(ع) و صوفیّه(40) - حجاب(5)

«الله ولیّ الّذین آمنوا یخرجهم من الظّلمات الی النّور»(1)   «خدا ولیّ مومنان است.آن هارا ازظلمات به نورعبورمی دهد.»      در این آیه شریفه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید