اشتراک پیامبران و اهل بیت(ع) و صوفیّه در عمل به سنّت الهی پشمینه پوشی(16)

ابوعباد روایت کرده است: «کان جلوس الرضا علیه ‏السلام فى الصیف على حصیر، و فى الشتاء على مسح ، و "لبسه الغلیظ من الثیاب"، حتّى إذا برز للناس تزیّن لهم.»(1)
«امام رضا در تابستان بر بوریا، و در زمستان بر پلاس مى ‏نشست، و جامه ‏هاى زبر و آزاردهنده مى‏ پوشید.اما به هنگام ظاهرشدن درمیان مردم،خودرابراى آنان مى ‏آراست.»
همانطور که پیش از این تاکید کردیم «جامه های زبر و آزار دهنده» به طور مطلق به لباس های پشمین دلالت می کنند.
                           -------------------------------------

1. عیون اخبار الرضا علیه‏السلام /ج2 / ص178 / ح1

/ 0 نظر / 2 بازدید