اشتراک پیامبران و اهل بیت(ع) و صوفیّه در عمل به سنّت الهی پشمینه پوشی(6)

 

رسول اللّه‏ صلى ‏الله ‏علیه ‏و‏آله ‏وسلم :«یا اباذر یکون فى آخرالزمان قوم یلبسون الصوف فى صیفهم و شتائهم یرون أن لهم الفضل بذلک على غیرهم. اؤلئک یلعنهم أهل السماوات و الارض.»(1)
«اى ابوذر، گروهى از مردم آخر الزمان هستند که در تابستان و زمستان، لباس پشمین مى ‏پوشند و به این واسطه خود را برتر از دیگران مى‏ بینند. اینان کسانى هستند که اهل آسمان و زمین لعنتشان مى‏ کنند.»
با کمى تأمّل مى‏ توان به راحتى دریافت، که آن چه عامل لعنت بر این گروه است نه پشمینه پوشى که فضل فروشى بر دیگران است.درباره ترکیب "آخر الزمان" نیز باید عرض کنم که این ترکیب بر خلاف آن چه بعضى مى ‏پندارند بارعددى و زمانى ندارد. یعنى بر قسمت معینى از تاریخ، که عبارت از پایان آن باشد دلالت نمى‏ کند. بلکه به معناى دوره‏ اى تاریخى است که "امت آخر" که صاحب آخرین دین و شریعت مى ‏باشند آغاز کننده و  به پایان رساننده آن هستند. این معنا از همین روایت هم به دست مى ‏آید. زیرا "صوفیه جهله" از همان عصراهل بیت علیهم‏ السلام نشو و نما کردند. چنان که در روایات بعدى خواهیم دید.
اما درباره این که پشمینه پوشى عامل جلب لعنت الهى نبوده، و این صفات رذیله‏ اند که لعنت الهى راجلب مى‏ کنند، روایتی که در مبحث بعدی می آوریم بسیار گویا است.
                               ----------------------------------
1. وسایل الشیعة/ ج3/ ص345/ ح3
/ 0 نظر / 6 بازدید