اشتراک پیامبران و اهل بیت(ع) و صوفیّه در عمل به سنّت الهی پشمینه پوشی(2)

 

على علیه ‏السلام: « وان شئت قلت فى عیسى بن مریم علیهم‏ا السلام فلقد کان یتوسد الحجر و "یلبس الخشن."»
(1)
«و اگربخواهی عیسی بن مریم(ع)را برایت توصیف می کنم که سنگ را بالش،و لباس زبر وآزار دهنده به تن می کرد.»

منظور حضرت از لباس خشن ، لباس پشمی است.زیرا لباس پشمی تنها لباس خشن در عالم است و لباس های مویی که در دیگر روایات مربوط به پشمینه پوشی از آن ها یاد شده است و ما آن ها را در شماره های بعدی مباحث مربوط به پشمینه پوشی خواهیم آورد نیز در حکم لباس پشمی هستند. نکته عمیق موجود در فرمایش علوى آن است که ایشان براى بیان پشمینه پوشى حضرت مسیح علیه‏ السلام ازفعل ماضى استمرارى(کان یتوسّد) استفاده کرده ‏اند که افاده استمرار داشته و پشمینه پوشى را «سنت انبیاء» مى ‏شناساند.

             ---------------------------------------------------

1.نهج البلاغه/خ192

/ 0 نظر / 2 بازدید