اشتراک پیامیران و اهل بیت(ع) و صوفیّه در عمل به سنّت الهی پشمینه پوشی(11)

 

احمد بن محمد بن ابى نصر روایت کرده است که حضرت رضا علیه‏ السلام از من پرسید: «ما تقول فى"اللباس الخشن"؟ قلت: بلغنى أن الحسن "کان یلبس".»(1)
«نظرت درباره (پوشیدن) "لباس زبر و آزار دهنده" چیست؟ من گفتم: به من خبر رسیده است که حسن (بن على علیه ‏السلام) مى‏ پوشیده است.»
نکته مهم در این روایت، عدم اعتراض امام علیه ‏السلام به استفاده احمد بن محمد از فعل ماضى استمرارى است، که همان طور که پیش از این گفتیم، افاده استمرار در عمل و افاده "سنت" مى‏ کند. یعنى «پشمینه پوشى»، سنت حضرت حسن بن على علیه ‏السلام هم بوده است. نکته دیگر آن که امام علیه‏ السلام، با این پرسش، و باپاسخى که مى‏ گیرد به آن جمع و تمام تاریخ آینده مى ‏فهماند که «پشمینه پوشى» سنت ما اهل بیت، و«پشمینه پوشان»، مریدان و شاگردان ما هستند.
                          -------------------------------------

1. قرب الاسناد/ ص 357/ ح 1277

/ 0 نظر / 2 بازدید