ذکر قلبی(6)

«واجعل سلامة قلوبنا فی ذکر عظمتک»(1)

«و سلامت قلب های ما را در یاد و ذکر عظمتت قرار بده.»

در این فراز از مناجات کتاب شریف صحیفه ، حضرت سجِاد(ع) یکبار دیگر ذکر را به قلب نسبت می دهند و با شیوایی تمام از اصالت «ذکر قلبی» در ایجاد سلامت قلب سخن می گویند.سلامت قلبی که اگر در زندگی دنیوی کسب نشود در آخرت خزی و خواری نصیب آدمی می شود : «و لا تخزنی یوم یبعثون.یوم لا ینفع مال و لا بنون.الّا من اتی الله بقلب سلیم»(2) ، «روزی که همگان برانگیخته می شوند مرا خوار نکن.همان روزی که مال و فرزندان سودی نمی بخشند مگر کسی که با قلب سالم نزد خدا بیاید.»
پس از دیدگاه حضرت سیّد السّاجدین(ع) فقط این «ذکر قلبی» است که سلامت را به قلب هدیه می کند.از اینجا معلوم می شود که چرا صوفیّه حقّه این قدر به «ذکر قلبی» اهمیّت می دهند. 


                  ---------------------------------------------------
1.صحیفه سجّادیّه/دعای5
2.شعرآء/87 - 89

/ 0 نظر / 2 بازدید