مفاهیم و اصطلاحات مشترک میان قرآن و اهل بیت(ع) و صوفیّه(21) - معرفت(4)

«السّلام علی محآلّ معرفة الله»(1)

«سلام بر اقامتگاه های معرفت الهی»


در این فراز از زیارت ، اهل بیت(ع) به عنوان محل ها و اقامتگاه های معرفت الهی معرّفی شده اند.اصطلاح : «معرفت» که از کلیدی ترین مفاهیم و اصطلاحات مکتب تصوف است در این فراز به کار رفته است.این فراز از زیارت بطور آشکار و روشن به ما می گوید که راه اهل بیت(ع) در حوزه دین و دینداری راه تحصیل و کسب علم نبوده ، بلکه راه کسب معرفت بوده است.
             -----------------------------------
1.زیارت جامعه کبیره  
/ 0 نظر / 2 بازدید