مفاهیم و اصطلاحات مشترک میان قرآن و اهل بیت(ع) و صوفیّه(29) - حجاب(3)

«حتّی تخرق ابصار القلوب حجب النّور»(1)
 
«تا آنکه چشم های قلب ها حجاب های نوری را پاره کند.»
 
 
پیش از این در باره حجاب های ظلمانی و نورانی سخن گفته ایم.در این فراز از مناجات ، حضرات اهل بیت(ع) به صراحت از وجود حجاب های نورانی بر روی قلب و وجوب پاره کردن آن ها و عبور از آن ها سخن می گویند.زیرا هر حجاب نوری مانع ورود سالک به مقام بالاتر و شهود نور صافی تر وعالی تر می شود. عبارت : «حجب النّور» دلالت بر وجود حجاب های نوری متعدّد می کند که تعداد آن ها زیاد است.این حجاب ها باید به وسیله چشم قلب(=ابصار القلوب) پاره شوند.پس از دیدگاه اهل بیت(ع) روش دینداری و دین ورزی شخص باید به گونه ای باشد که منجر به گشوده شدن چشم دل شود.بنابراین شیعه حقیقی کسی است که چشم دلش باز شده باشد و حجاب های نوری را ببیند و مشغول پاره کردن آن ها و عبور از آن ها باشد.همان طور که می دانیم در میان گروه ها و فرقه های درون دینی اسلام ، تنها این صوفیّه هستند که این معانی را قبول دارند و در این جهت تلاش و مجاهده با نفس می کنند.پس شیعیان حقیقی و واقعی صوفیّه هستند.
              -------------------------------------------------------
1.مناجات شعبانیّه/همه اهل بیت(ع)
/ 0 نظر / 7 بازدید