اشتراک پیامبران و اهل بیت(ع) و صوفیّه در عمل به سنّت الهی پشمینه پوشی(14)

 

امام رضا علیه ‏السلام: «و اللّه‏ لئن صرت الى هذا الامر، لاکلن الخبیث بعد الطیب، و لالبسنّ الخشن بعداللیّن، و لاتعبن بعد الدعة.»(1)
«سوگند به خدا که اگر به ولایتهدى منصوب شوم قطعا از آن پس به جاى غذاى دلپذیر غذاى نامطبوع خواهم خورد، و به جاى لباس نرم و لطیف، لباس زبر و آزار دهنده خواهم پوشید، و به جاى آسایش وراحتى، خود را به زحمت و رنج خواهم افکند.»
البته با بررسى زندگى حضرت و روایاتى که درباره ایشان به دست ما رسیده -و ما تعدادى از آنها را در مباحث بعدی نقل خواهیم کرد- روشن مى‏ شود که حضرت همواره و در طول عمر پربرکت خویش، «پشمینه پوش»بوده‏ اند، و پس از تحقّق ولایتعهدى و به تأسى از  جد امجد خویش، یعنى على علیه‏ السلام و به عنوان یک رجل
حکومتى آن را آشکار کرده ‏اند تا همچون على علیه‏ السلام الگویى از ساده زیستى یک "حاکم مسلمان" براى تمام مدّعیان تشکیل حکومت در طول تاریخ باشند. و درست به همین دلیل است که همانگونه که خواهیم دید، حضرت مهدى (عج) هم که به قصد تشکیل حکومتى الهى و عدالت گستر قیام خواهند کرد، بر اساس سنت اجداد طاهرین خویش، «پشمینه پوش» خواهند آمد. اما این که چرا حضرت رضا علیه‏ السلام تا پیش از ولایتعهدى، «پشمینه پوشى» خود را آشکار نفرموده بوده اند، خود در روایتى دیگر که در مبحث بعدی می آوریم دلیل آن را باز گفته اند.
                                ----------------------------------

1.مکارم الاخلاق/ ج1 / ص251 / ح746

/ 0 نظر / 2 بازدید