اشتراک پیامبران و اهل بیت(ع) و صوفیّه در عمل به سنّت الهی پشمینه پوشی(5)

رسول اللّه‏ صلى ‏الله ‏علیه ‏و‏آله ‏وسلم « یااباذر "إلبس الخشن من اللباس" و "الصفیق من الثیاب" لئلا یجد الفخر فیک مسلکا.»(1)
« اى ابوذر "لباس زبر و آزار دهنده" و "جامه ضخیم و خشن" بر تن کن تا (صفت زشت) فخر و غرور به درون تو راهى نیابد.»
همان طور که ملاحظه مى ‏شود رسول اکرم صلى ‏الله‏ علیه ‏و‏آله ‏وسلم به ابوذر دستور پشمینه پوشى مى ‏دهند و فلسفه آن را تهذیب نفس از صفات ناپسندى همچون غرور معرفى مى کنند. در این رابطه باید عرض کنم روایاتى که به ظاهر در ذم «پشمینه پوشى» مى ‏باشند، در همین چارچوب قابل بررسى هستند. به این معنا که بادقت در مفاد این روایات، این مطلب به سهولت روشن مى ‏شود که آن چه مورد ذم و توبیخ اهل
بیت علیهم ‏السلام قرار داشته، نه پشمینه پوشى، نه اصل تصوف و نه صوفیه حقه، که صوفى نمایان جاهلى بوده ‏اند که پشمینه پوشى را وسیله‏ اى براى تفاخر و فضل فروشى بر دیگران قرار داده بوده‏ اند، نه آن چنان که مورد نظر و سنت اهل بیت علیهم‏ السلام بوده، وسیله‏ اى براى ریاضت کشیدن و تهذیب نفس. این معنابا تأمل در روایاتی که در مباحث بعدى می آوریم آشکار مى ‏شود.
                               ------------------------------------
1. أمالى طوسى / ص 539/ ح 1162
/ 0 نظر / 2 بازدید