مفاهیم و اصطلاحات مشترک میان قرآن و اهل بیت(ع) و صوفیّه(14) - معرفت(3)

«و انا ارجو ان لا تردّنی معرفة منّی برأفتک و رحمتک»(1)
«من به خاطر معرفتی که نسبت به رأفت و رحمت تو دارم امیدوارم مرا (از درگاهت) نرانی.»
در این فراز از دعا ، امام(ع) اصطلاح «معرفت» را به کار برده اند.به کارگیری زیاد این اصطلاح به وسیله اهل بیت(ع) نشان از اصالت و اهمیّت این اصطلاح در دستگاه فکری و معرفت شناختی ایشان دارد که به همین میزان هم در دستگاه فکری و معرفت شناختی صوفیّه از اصالت و اهمیّت برخوردار است.
                 ------------------------------
1.دعای ابو حمزه ثمالی/امام سجّاد(ع)
/ 0 نظر / 2 بازدید