حلقه های پیوند و اتّصال صوفیّه به قرآن و اهل بیت(ع)

ما در این وبلاگ با نقل و شرح و تبیین آیات و روایات در پی آن هستیم تا علاوه بر ارایه موضوعات متنوع در حوزه تصوف و عرفان و اثبات آن ها با روایات صحیح و آیات قرآن،حلقه هایی را مطرح کنیم که به مثابه حلقه های یک زنجیر ، پیوستگی و اتّصال عجیب و محکمی را میان صوفیه و قرآن و اهل بیت(ع) ایجاد می کنند و ثابت می کنند که صوفیه ، روش دینداری شهودی و اصول آن را از قرآن , و مکتب اهل بیت(ع) فرا گرفته و آموخته اند و در میان گروه های مختلفی که مدعی تشیّع هستند ، تنها کسانی هستند که محکم ترین پیوندها و اشتراکات اصولی را با قرآن و خاندان رسالت دارند.حلقه هایی که موردبحث قرارخواهند گرفت این هاخواهند بود :

1.پشمینه پوشی  

2.ذکر قلبی
3.روش شهودی در حوزه دین ورزی و دینداری
4.مفاهیم و اصطلاحات مشترک
5.هدف متعالی فناء فی الله
6.روش تربیتی و پرورشی مشترک مبتنی بر گرفتن پیر و ولیّ و مرشد

7.اصول و صفات اخلاقی و هنجارهای مشترک مانند : عزلت از خلق ، سکوت ، کار کردن ، استفاده نکردن از وجوهات شرعی و....

8.سنّت های مشترک ، مانند ضرورت ذکر سلسله اسناد پیامبران و امامان و اقطاب ، و ضرورت اخذ خرقه هدایت و ....

 

/ 0 نظر / 2 بازدید