مفاهیم و اصطلاحات مشترک میان قرآن و اهل بیت(ع) و صوفیّه(13) - فقر(2)

«اعطنی لفقری»(1)

«به خاطر فقرم به من عطا کن.»


در این فراز از دعا ، حضرت سجّاد(ع) اصطلاح «فقر» را به کار برده اند.همانطور که در مبحث پیشین عرض کردیم منظور از «فقر» در کلام اهل بیت(ع) «فقر» معنایی است که متناسب و هماهنگ با مکتب تصوف است نه «فقر» مادی ، مگر آنکه به مادی بودن آن به نحوی تصریح شده باشد.
       -------------------------------------------
1.دعای ابو حمزه ثمالی/حضرت سجّاد(ع)
/ 0 نظر / 2 بازدید