مفاهیم و اصطلاحات مشترک میان قرآن و اهل بیت(ع) و صوفیّه(27) - محبّت(6)

«السّلام علی .... التّآمّین فی محبّة الله»(1)
 
(خطاب به اهل بیت«ع») : «سلام بر کسانی که در محبّت الهی، کامل و تمام هستند.»
 
 
 در این فراز از زیارت ، از اصطلاح «محبّت» سخن به میان آمده است که از مفاهیم و اصطلاحات کلیدی مکتب تصوف است.
            ----------------------------------------------------------
1.زیارت جامعه کبیره
/ 0 نظر / 9 بازدید