فناء فی الله(1) - فناء ذاتی(1)

قال رسول الله(ص) : علیّ مهندس فی ذات الله.(1)
رسول خدا(ص) فرمود :«علی هندسه ذات الهی را می شناسد.»
فرمایش رسول خدا(ص) در حقّ علی(ع) ناظر بر مقام فناء ذاتی است که آخرین و عالی ترین نوع فناء فی الله است.زیرا ذات وجودی است که شناخت آن برای غیر و ما سوی الله امکان پذیر نیست و تنها ذات می تواند ذات را بشناسد و درک کند.پس باید مرتبه ای در حیات انسانی وجود داشته باشد که با نیل به آن ، هستی عاریتی و مجازی به طور کلّ نابود و مستهلک بشود وشخص به مقام فناء در ذات الهی نایل شود تا بتواند با چشم ذات ، ذات را ببیند.
                                     -------------------------------
1.قلزم/حضرت آقای نور علیشاه ثانی/ج6/
  
نویسنده : علیرضا عرب ; ساعت ۱٠:٥۸ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ،۱۳٩۱